چگونه به فرزندان خود مدیریت مالی را آموزش دهیم؟

والدین با روش‌های ساده‌ای می‌توانند امور مالی مانند پس انداز، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تجارت را به فرزندان خود بیاموزند.